Ons is stadig maar seker besig om meer boeke beskikbaar te stel op ons blad.
Kliek net op die voorblad van die boek waarin u belangstel en ons sit u deur na waar die boek tekoop aangebied word. Langs die voorblad is 'n lysie met skakels van die verskillende plekke waar die boek beskikbaar is, indien u 'n spesifieke verspreider verkies.
Baie dankie vir u belangstelling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bets het hierdie digbundel spesiaal vir jou saamgestel en is gebaseer op die vreugde sowel as die hartseer van mense soos ons. ’n Groot aantal gedigte dra ’n unieke boodskap wat op die werklikheid gebaseer is.
PADLANGS spreek tot in jou hart, jou siel.  Hierin sal jy iets vind wat betrekking het op jou eie emosies. Haar keuse van gedigte wat sy vir jou gekies het, sal jou opnuut laat besef, jy worstel nie alleen nie, ons huil dieselfde trane en lag ook dieselfde lag.Die bundel is by die volgende elektoniese 'boekwinkels' beskikbaar:


Amazon

Kobo

Apple iBooks

Barnes & Noble

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sukkel jy met depressie? As jy doen, sal jy weet hoe dit voel om al hoe dieper in die donker gat afgetrek te word. Jy sal weet hoe dit voel as die JAKKALS sy tande in jou inslaan!. Die boek het vir Luzia uit haar depressie gehaal en nou kan sy vir die eerste keer regtig die lewe geniet. Die boek kan ander depressielyers ook help om na Bo te kyk, die Lig te sien en uit die diep gat te klim.


Luzia se boek is by die volgende verspreiders beskikbaar:


Kobo


Sony


Barnes & Noble


Apple iBooks


Amazon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gebroke Harts Gebede is ‘n digbundel oor die einas van die lewe. ‘n Soeke na liefde op ‘n stormagtige pad. Mag hierdie bundel vir die leser ‘n pad na herstel aanwys. Die diepe besef dat jou krag van Bo kom. Ja jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee.

Elektronies beskikbaar by die volgende afsetpunte:


Smashwords

Kobo

Amazon

Nook

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chris neem ons by die hand en wys vir ons meeste van die kostelike storietjies in die Bybel. Sy verse gee 'n unieke uitsig oor die godsdiens landskap waarby almal van ons kan baat vind. Lees dit vir jou kinders die Kersfees, hulle gaan lekker lag vir die menslikheid in sy benadering, terselfde tyd is daar genoeg pitkos om volwassenes weer opnuut na hierdie verhale te laat kyk.

Elektronies beskikbaar by die volgende boekwinkels:


Smashwords

Kobo

Kindle

Sony

Nook

Apple

*****************************************************************************************************


Belinda is ‘n middeljarige maatskaplike werker wie se demone uit haar verlede weer opduik wanneer sy ‘n berig op die radio hoor van ‘n geliefde onderwyser wat vermoor is. Wanneer sy die huis gaan besoek van een van haar pasiënte neem 'n demoon in haar oor en verander haar lewe onherroeplik.
Beskikbaar by:


Smashwords


Kobo


Nook


Kindle


Diesel

Die misdaadverhaal vertel twee stories:   Die huidige lewe van die hoofkarakter waar sy in die eerstepersoon haar gedagtes met die leser deel, en dan ‘n derdepersoonspersepsie van haarself as kind, wat ontstellende en soms grafiese beelde oproep. Die verskil in hoe die twee hoofstukke van haar lewe ingeweef word, is myns insiens baie vindingryk, aangesien dit dui op hoe moeilik dit vir haar SOU wees om haar donker verlede te deel uit ‘n subjektiewe oogpunt. En ‘n hartseer verlede is dit beslis…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drie Rivierplase het dieselfde agtergrond as "Gees van die Labrador", met dieselfde plaasmense en die selfde tipes karakters wat hulle lewens geniet en allerhande avonture beleef. Party van die ouer mense is nie meer met ons nie maar die jonger geslag is net so doenig en aan die gang as hulle voorouers. Dit voel asof 'n mens by bekende familie gaan kuier en die nuutste skindernuus met hulle uitruil. Baie van die onbeantwoorde vrae en onsekerhede kom na vore in hierdie tweede boek oor die lief en leed van die mense in die Riemland.

Elektronies by:

Smashwords

Amazon

Kobo

Sony

Gedrukte boek:

Amazon CS

Die pragtige foto op die voorblad is met die komplimente van Frikkie Müller.

Daar is baie oor die onskuldige plaaslewe in die Ooos-Vrystaat, 'n bietjie van 'n reisverhaal, 'n knippie geskiedenis en dan die soeke na 'n tweeling suster. Meng hierdie bestandele met Makkie se besondere verteltrant en ons het weer 'n splinternuwe storie uit dieselfde stal as "Gees van die Labrador".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Die boek bied ligte lees vermaak veral aan diegene wat wonder oor die lewe op 'n plaas. Plaasjapies aan die anderkant mag dalk terug gevoer word na hulle eie dae op die plaas en met verlange terugdink aan hulle ervarings en sorgelose tye in die platteland. Die boek is geskoei op 'n meer eenvoudige lewe rondom 'n klein plattelandse dorpie in die Riemland. Wat vroeër bietjie van 'n spotnaam was (amper soos takhaar) is deur baie boere aangeneem as hulle omgewings naam. Is die Riemland in die Oos-Vrystaat dan nie een van die mooiste dele van ons land nie? Die denkbeeldige Rietfontein iewers tussen Bethlehem en die Golden Gate, is die plattelandse dorpie waar die storie afspeel. Leer ken 'n klompie boeremense, kyk wat hulle aanvang en proe saam met hulle aan die tradisionele kos en lekkernye wat hulle geniet. Ervaar die plaaslewe soos net Makkie dit kan vertel.


Gedrukte kopieë van die boek is beskikbaar by Amazon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Duisende jare lank is enige gebied buite Europa en die Midde Ooste beskou as donker en agterlik. Die "ontdekking" van beskawings in Indië en China was 'n bietjie van 'n skok vir Europese historici maar Afrika het die donker kontinent gebly tot redelik onlangs. Kaart-makers en ontdekkingsreisigers het vir eeue lank 'n vae idee gehad van die buitelyne van die kontinent maar baie min van die binneland, net so het die historici geweet van die bestaan van Afrika maar baie min van sy werking.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Al ooit gehoor van die Lemba mense en hulle heilige drom, die NgomoLungundu? Toemaar ek ook nie, tot my ma vir my 'n koerant uitknipsel gewys het met 'n berig oor hulle jaarlikse saamtrek by die Zoutpansberge. Omtrent 250 000 Lembas lewe tussen ons in Suid Afrika, meestal in die noordelike provinsies. Hulle eet nie vark nie, sal nie vleis en melk saam eet nie, gaan Vrydagaand kerk toe en besny hulle seuntjies op die agste dag. Hulle is Jode en bly al eeue lank hier tussen die ander rasse. Die Engelse het meer as 'n honderd jaar gelede al gespot oor “Paul Kruger se swart Jode”.

Vir bietjie meer inligting oor die boek, kliek op ons Engelse suster blad Camelthorn Books of lees die bespreking op Amazon.

Gaan kyk bietjie by www.camelthorngiants.co.za, vir meer inligting oor Coenraad de Buys se avonture en sy ontmoeting met Musha die Lemba priester.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hierdie versameling van Boesmanstories is meer as 'n honderd jaar gelede saamgestel deur G.R. Von Wielligh. Hy het reeds as 'n elfjarige seun saam met sy pa na Boesmanland gereis en daar om die kampvuur die eerste stories by regte Boesmans gehoor. Later het hy as landmeter gewerk op Calvinia en weer die Boesmanland besoek om aantekeninge gemaak van die stories wat die Boesmans hom vertel het. Na sy aanstelling as landmeter-generaal reis hy dwarsoor die hele land en gesels met Boesman veewagters om hulle stories aan te teken. Terselfdertyd kom hy ook tot die gevolgtrekking dat die groep mense wat ons Boesmans noem, nie meer lank as 'n unieke groep mense gaan bestaan nie. Hierdie is sy poging om van hulle stories vir die nageslag te behou.

Loer in by www.bushmenstories.co.za, vir Engelse weergawes van hierdie en ander stories.


Hierdie “klein mensies” wat ons vandag meestal met die Kalahari assosieer, het vroeër oral in Suider Afrika voorgekom. Hulle rots tekeninge word vandag nog oral in Suider Afrika aangetref.Camelthorn Books Afstammelinge van hierdie “oorspronklike mense” het terug gedraai van hulle migrasie en Suidwaarts beweeg. Die Hottentotte of Khoi het meestal langs die Weskus van Afrika afbeweeg terwyl die Negroide stamme hoofsaaklik aan die Ooskus af beweeg het. Teen die tyd dat die eerste Portugese ontdekkers om die Kaap van die Goeie Hoop gevaar het, het die Hottentotte reeds die suidelike punt van Afrika bereik en was die Xhosas al reeds gevestig in die Oos-Kaap.

Die Boesman of “San” het nog steeds die grootste gedeelte van die binneland tot hulle beskikking gehad met genoeg wild om te jag. Boesmans verstaan nie die konsep van “eiendomsreg” oor plaasdiere nie en het hulle gejag soos gewone wild. Dit het hulle in konflik gebring met die ander nasies en daarom het die Hottentotte hulle Sonkwas genoem wat “dief” beteken. Dit het nie lank geneem vir die Europese pionier boere om hulle kuddes dieper die binneland in te jaag nie. Die Boesmans het dit as 'n bedreiging gesien vir hulle voortbestaan en selfs begin om van die plaas opstalle aan te val en die boere se beeste te steel. Die pionier boere het terug geslaan en baie van die Boesmans is gedood in die straf ekspedisies wat teen hulle gevoer is. Nasies soos die Xhosas het soortgelyke probleme met die Boesmans gehad en hulle het ook die klein jagters dood gemaak en dikwels doelbewus agtervolg en gestraf vir hulle “oortredings”.

G.R. Von Wielligh het as jong seun die voorreg gehad om na regte Boesmans te luister terwyl hulle op eiesoortige wyse hulle stories vertel het. Hy onthou nog die lekker tye waar hulle om die kampvuur gesit en geluister het na die klein mensies wat op so 'n besondere manier probeer om hulle wêreld te verstaan. Sy reise deur die land as landmeter-generaal het hom tot die besef gebring dat hierdie stemme binnekort gaan stil wees en hierdie stories dan verlore gaan wees vir die nageslag. Hy het self baie van hierdie stories neergeskryf soos die Boesmans dit aan hom vertel het. Hy het ook stories bymekaar gemaak van ander mense wat soos hy gevoel en ook stories bymekaar gemaak het met die doel om 'n klein deeltjie van hulle kultuur te bewaar vir hulle kinders se kinders. Die oorspronklike publikasie het bestaan uit vier dele maar is nou gekombineer in twee volumes, Versamelde Boesmanstories 1 en Versamelde Boesmanstories 2.


Afrikaans as taal het gedien as 'n brug tussen die “oermense” en die Europese kultuur van die tyd. Die Boesmans het hulle stories in Afrikaans vertel aan mense soos von Wielligh. Daarom is dit baie goed om die stories in die oorspronklike Afrikaans te lees. Vertalings van hierdie stories maak dit moeilik om tipiese Afrikaanse uitdrukkings in 'n ander taal te verduidelik.

Hierdie “kinders van die veld” sit elke aand om die vuur en kuier. Hulle bespreek die nuus van die dag en staaltjies word uitgeruil tussen lede van die familie. Die jagters kan dalk vertel van die eland wat snuf in die neus gekry en oor die heuwels weggehardloop het. Die vrouens vertel weer van die erdvark wat 'n miershoop oop gebreek en hulle gehelp het om lekker baie rysmiere bymekaar te maak vir aandete. Boesmans is baie lief vir dans en kan tot diep in die nag om die vuur dans en diere na-aap. Diere en voëls is deel van hulle daaglikse lewe en baie van die stories wat vertel word, was gemik daarop om die jongeres te leer en te help om hulle omgewing beter te verstaan. Hulle vertel stories oor die skepping, die lewe, dood, opstanding en al die diere wat hulle daagliks mee te doen kry.

Hou jy van diere, van die veld en van ander kulture? Dan behoort hierdie twee boekies interessante leesstof te maak vir jou. Deur net hierdie stories te lees, kan jy help om dit te bewaar vir die nageslag. Hierdie klein mensies wie se spore soos kinders sin lyk, is deur genetika wetenskaplikes uitgewys as die basis van die menslike boomstam. Hulle is al wat oor is van die oorspronklike mense wat ons van afstam – ons oudste lewende voorvader – en hierdie is heel moontlik sommige van die laaste stories wat ons hulle mee gaan onthou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierdie boek deur Gavin Menzies het reeds opslae gemaak in 2004, toe hy konvensionele geskiedenis die stryd aan gesê het. Hy het beweer dat China die Amerikaanse vasteland reeds in 1421 ontdek het. Volgens hom het die Chinese reeds kaarte van Amerika gehad 30 jaar voor Columbus gebore is. Inderwaarheid het Columbus en ander beroemde ontdekkers kaarte van Chinese oorsprong gebruik om die nuwe wêreld te “ontdek”.


 
   
Tuisblad
Boeke te Koop
Kontak Besonderhede